جارستان: با اجرای طرح توسعه شبکه آبرسانی، یکصد خانوار روستای تیمورکوه شهرستان فومن از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای فومن امروز گفت: به منظور آبرسانی به این خانوارها ۸۶۰ متر لوله گذاری اجرا شد.

وحید مهجور، اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.