جارستان: هفته جهانی کارآفرینی بزرگترین رویداد مشترک در سراسر دنیا برای ترویج و ترفیع کارآفرینی است که هر سال از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر ( ۲۸ آبان لغایت ۴ آذر ) برگزار می گردد .

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان درآستانه هفته جهانی کارآفرینی با اشاره به اینکه تولید فکر و برنامه ، تعیین خط مشی و سیاست گذاری ، کارآفرینی و نوآوری و نظارت و سازماندهی از مهمترین کارکردهای مدیران در عرصه های تولیدی صنعتی است افزود : در این میان از کارآفرینان باید بعنوان موتور محرکه توسعه در اقتصاد و عامل ایجاد خلاقیت و نوآوری یاد نمود .

وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بروکراتیک و اداری به کارآفرینی و مهارت آموزی هستند اظهار داشت : موج گسترده فعالیتهای اقتصادی و تکنولوژی همراه با تغییر فراگیر روشها و نگرشها طی دهه های اخیر بسیاری از سازمانها را به آموزش و جذب نیروهای کارآفرین سوق داده است .

علی حسین نژاد با بیان اینکه نقش کلیدی کارآفرین ایجاد واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط اما پویا با رویکرد اشتغال زایی و نوآوری است اذعان نمود : مسئولیت اولیه کارآفرین ، جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار و تمرکز بر نوآوری در فعالیت های منحصر به فرد و جدید است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت : رعایت استانداردهای فنی یک محصول ، افزایش بازده منابع ، ایجاد بازار جدید ازویژگی های کارآفرینی بوده و در نهایت کارآفرین فردی است که توانایی آنرا دارد تا فرصت کسب و کار را ببیند ، ارزیابی کند ، منابع را جمع آوری و ضمن بهره برداری از آنها عملیات دقیقی را برای رسیدن به موفقیت در مسیر خلاقیت و نوآوری پی ریزی کند .

وی افزود : کارآفرینان به اقتضای شرایط کاری اقتصادی و ارتباط با نیروهای مولد جامعه که امر خطیر تولید و حرکت چرخهای اقتصادی را عهده دار میباشند دارای مدیریتی ویژه برخوردار از تفکرات جامعه شناختی ، روان شناختی ، تحلیل های اقتصادی و بازار کار هستند .

علی حسین نژاد با بیان اینکه کارفرمایان شاخه ای از درخت تنومند توسعه اند و تامین اجتماعی نیز بعنوان محوری ترین ابزار برقراری عدالت اجتماعی نقش برجسته ای در توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه داراست افزود : تعامل با کارفرمایان بعنوان یکی از رئوس مثلث شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی همواره از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و دراین بین کارفرمایان خاص و کارآفرین برجسته ترین و متمایزترین گروه از این قشر میباشند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تبریک و پاسداشت هفته جهانی کارآفرینی ، از همت بلند و اندیشه والای کارآفرینان که با سرمایه گذاری و خلق ایده ها و ایجاد اشتغال در عرصه تولید ، صنعت ، نوآوری ، خلاقیت و رونق اقتصادی گام برداشته و مسیر توسعه را هموار مینمایند قدردانی نمود .