جارستان-فارس؛رشت به وسیله دو رودخانه که در شرق و غرب شهر جریان دارد، محصور شده است. این دو رودخانه در مسیر پایانی خود در حوالی پیربازار به هم ملحق شده و با نام رودخانه پیربازار، وارد تالاب بین‌المللی انزلی می‌شوند.رودخانه صیقلان رودبار که در شرق شهر جریان دارد، یکی از شعبه‌های سفیدرود است که بنا به نوشته رابینو از کوههای کهدم سرچشمه گرفته و در گذشته به سیاه رودبار و کلاشه رودبار نیز معروف بوده است.
صیقلان رود این رودخانه از کوههای کم ارتفاع هرازمرز، نیزه سر، جوکلبندان و کچا واقع در جنوب شهرستان رشت سرچشمه گرفته و دارای طولی معادل ۴۱.۳ کیلومتر است. سیاهرود تحت نام زرجوب از شهر رشت عبور می‌کند و متوسط حجم سالیانه این رودخانه در سالهای ۴۵ تا ۶۱ به میزان ۱۱۳ هزار و ۷۷۳ میلیون مترمکعب بوده است.
این رودخانه بعد از ورود به رشت و پس از گذشتن از پل عراق به نام زرجوب و در حوالی پل بوسار، بوسار نامیده می شود. راه رشت به قزوین و رشت به لاهیجان و رشت به پیربازار در برخی مناطق از آن عبور می‌کند.براساس نقشه سال ۱۳۳۲ خورشیدی که در زمان ریاست شهردار وقت تهیه شده نهر بوسار از سمت جنوب آن در امتداد شمال باختری به پل، نزدیک سه راه باقرآباد رسیده و از آنجا دوشاخه می‌شد که یک شاخه به سمت شمال از کنار جاده پیربازار می گذشت و شاخه دیگر آن از سمت باختر به زمینهای گود، مزرعه‌ها و باغهای منطقه گلسار می‌رسید که با از بین رفتن مزرعه‌ها، باغها و نیز احداث خیابان سعدی امروزه از آنها اثری دیده نمی‌شود.
در آن زمان رودخانه‌های صیقلان رودبار نواحی سطل سر، بوسار، بجارکن، فخب، پستک، آلمان و پیله داربن را آبیاری می‌کرد و سپس در پیله داربن به دو شاخه تقسیم شده و شاخه شمالی تر آن از منگوده، پیرده و مبارک آباد گذشته و در این ناحیه با نام مبارک آباد به مرداب انزلی سرازیر می‌شد، شاخه جنوبی‌تر آن نیز با نام پیربازار، ناحیه پیربازار، کماکول، سیاهرود کنارو خفیجه را آبیاری می‌کرد.رابینو همچنین بیان می‌ک‌ند که این قسمت رودخانه تا پنج کیلومتری قابل کشتیرانی است.ملگونوف نیز در سفرنامه خود می‌نویسد،از طرف شرقی رشت رودخانه سیاه رودبار می‌گذرد و در هر جا نامی از قبیل بوسار، پیله دربند، گوهرود، چمن سرا و غیره دارد، در هنگام افزونی آب سیاه رودبار به پایه ای پرآب است که از پیربازار تا به رشت با کرجی توان رفت.
اما وضع فعلی رودخانه‌های رشت به گفته شاهدان عینی در سالهای نه چندان دور از این دو رودخانه برخی از ماهیان و حتی ماهی سفید صید می‌شد، ولی متاسفانه در سالهای اخیر بر اثر آلودگی‌های شهری انجام این امر به کلی ناممکن است چرا که این دو رودخانه در حال حاضر در شمار آلوده‌ترین رودخانه‌های گیلان به شمار می‌روند.
متاسفانه رودخانه‌هایی که از داخل شهر رشت عبور می‌کنند بوی تعفنی دارند که از راه دور میتوان این بوهای تعفن را حس کرد، متاسفانه برخی از شهروندان نیز این رودخانه‌ها را که می‌توانستند زیبایی زیادی به شهر رشت هدیه دهند به سطل زباله تبدیل کرده‌اند و شهرداری هم متاسفانه برای نجات این رودخانه‌ها از بوی تعفن و زباله کاری نمی‌کند. این‌ها چهره و سیمای رشت را آلوده می‌کنند. این شایسته مردم رشت نیست.