جارستان/ایسنا/گیلان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه سهمیه بندی خاصی برای آمپول K در استان وجود ندارد گفت: این دارو زیر نظر و تشخیص پزشک برای بیمارانی که نیاز به این دارو دارند در بیمارستان تجویز می شود.

سرودی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کمبود آمپول ویتامین k اظهار کرد: مصرف بهینه آمپول K در مراکز بیمارستانی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: آمپول Kداروی بیمارستانی است و در بیمارستان تجویز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سهمیه بندی خاصی برای آمپول K در استان وجود ندارد گفت: این دارو زیر نظر و تشخیص پزشک برای بیمارانی که نیاز به این دارو دارند در بیمارستان تجویز می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه ویتامین K یک ماده مغذی است و برای حفظ رگ‌های خونی سالم بسیار مهم است افزود: پروتئین‌های موجود در بافت عروقی به ویتامین K نیاز دارند.