جارستان،دیارمیرزا؛محمد علی ویشکائی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند عفونی شهرستان رشت با بیان اینکه رها کردن پسماندهای عفونی از سوی برخی از درمانگاه ها، مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکی با اصول اخلاقی و قانونی مغایرت دارد، افزود: با قاطعیت با آن دسته از افرادی که حتی به حداقل‌های پروتکل‌های بهداشتی اعتنا نمی‌کنند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نمی‌دانند برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل افزایش زباله‌های بیمارستانی و شرایط بیماری کرونا باید حساسیت‌های بیشتری در روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی و عفونی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمینه مدیریت پسماندهای عفونی، گفت: خوشبختانه اکثریت درمانگاه‌ها و مطب‌های پزشکی همکاری خوبی در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مدیریت پسماندهای عفونی دارند، اما با توجه به حساسیت این موضوع، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که عده‌ای در این زمینه مغایر قوانین و مقررات رفتار کنند.