جارستان-مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت:کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در استان گیلان برگزار می‌شود.

منطقه گیلان، رضاعلیزاده در نشست شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در استانداری گیلان برگزار شد به بیان جزئیات برگزاری کنگره مذکور پرداخت و اظهار کرد: برای اولین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفته شد که همه استان‌های کشور به‌صورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خود را برگزار کنند تا این رویکرد در استان‌ها به جریان فرهنگی دائمی برای حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.

وی از برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی این استان در راستای برگزاری کنگره های استانی تاریخ معماری و شهرسازی کشور در شهرهای رشت، لاهیجان و ماسوله خبر داد و افزود: در این کنگره که به نوع خود اولین بار است که در گیلان برگزار می شود، تلاش شده تا تمامی نهادهای پژوهشی و آموزشی و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع کنگره،مشارکت فعال داشته باشند.

علیزاده اضافه کرد: بازخوانی و باز اندیشی حوزه های فرهنگی-طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی، مناظر فرهنگی، شهری، باستان شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی معاصر و همچنین پژوهش در باب میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راه های فرهنگی و تجاری استان سلسله موضوعات اصلی کنگره را تشکیل می دهند.

رئیس کنگره تاریخ معماری و شهرسازی گیلان همچنین بیان کرد: اعضای هیئت علمی کنگره از میان اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه معماری و شهرسازی کشور برگزیده شده اند و انتظار می رود، مقالات ارزشمندی برای ارائه در کنگره ارسال شود.

این مسئول اضافه کرد: با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور برنامه ریزی شده است که مقالات دریافتی کنگره در سطح علمی و ترویجی در نشریه تخصصی اثر انتشار یابند.

وی ضمن دعوت مجدد از عموم پژوهشگران و دانشجویان برای ارائه مقالات تخصصی، ابراز امیدواری کرد کنگره تاریخ معماری و شهرسازی گیلان به اقدامی موثر در تاریخ پژوهشی معماری و شهرسازی کشور بیانجامد.

علیزاده با ذکر این موضوع که مکان برگزاری این کنگره از سه حوزه فرهنگی شرق، غرب و مرکز گیلان و شهرهای رشت، لاهیجان و ماسوله انتخاب شده، تاکید کرد: کل حوزه فرهنگی استان گیلان برخوردار از تاریخ کم نظیر و گاه بی نظیر شهرسازی و معماری است؛ به نحوی که مناظر فرهنگی بسیار ارزشمندی در طول تاریخ در این سرزمین رقم خورده ؛ لذا تلاش برای حفاظت از ارزش های کالبدی، معنایی و کارکردی این میراث ارزشمند امروز وظیفه ای همگانی است.

علیزاده خواستار رفع مشکلات موجود تا رسیدن به بالندگی اقتصادی در مسیر سرمایه گذاری توسط بخش  خصوصی شد و بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی در واقع تلاشی برای فراهم آوردن زیرساخت های گردشگری و توسعه این صنعت رو به رشد است.

در این نشست چند طرح سرمایه گذاری مرتبط با حوزه گردشگری مورد و بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا،