جارستان، طی حکمی از سوی محمد ولی روزبهان؛ اسدالله علیزاده به عنوان مشاور عالی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

در سوابق دکتر علیزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نیز سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس دیده می شود.

گفتنی است وی فارغ‌التحصیل دکترای کسب و کار است.