جارستان: حذف رسانه از دایره سرگرمی های کودکان و نوجوانان صحیح نیست. چون همان طور که قبلا اشاره شد، با انتخاب محتوای مناسب می توانیم به رشد فکری و خلاقیت فرزندانمان کمک کنیم.

بازی هایی که در آنها کودک برای رفتن به مرحله بعد مساله ای را حل می کند یا برای خروج از آن مرحله نیازمند چیدمان خاصی است، باعث رشد مهارت های حل مسئله کودک می شود. ولی بازی هایی که جنبه خشونت آمیز دارد به آنها یاد می دهد که خواسته هایشان را با زور و تهاجم به دست آورند، و به علت اینکه وقت زیادی را درگیر بازی هستند در برقراری ارتباط اجتماعی ناتوان شده و به انزوا و درونگرایی متمایل می شوند.
همچنین در بعضی از بازی ها که با ساخته ها و برنامه های دیگران رو به رو می شوند و خودشان چیزی را خلق نمیکند، قدرت اعتماد به نفس شان افت می کند.

آسیب های جسمی مثل خشکی چشم، درد در ناحیه کمر، گردن، دست، چاقی از دیگر مضرات استفاده زیاد از بازی های رایانه ای می باشد.

ادامه دارد …