جارستان-یک فعال دانشجویی تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برای این دوره از انتخابات نشان می‌دهد که رویکرد انقلاب اسلامی همچنان تاکید بر حضور و اثرگذاری توده مردم در انتخابات است تا اینکه مانند برخی کشورهای غربی احزاب در انتخابات تعیین کننده و سرنوشت‌ساز باشند.

علی عبدی  با اشاره به ابلاغ سیاست‌های‌کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: آنچه از کلیات سیاست‌های ابلاغی برمی‌آید این است که چون برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور ما به دنبال حزبی کردن انتخابات همانند آمریکا و خارج کردن تعیین سرنوشت کشور از دست مردم هستند؛ رهبری خواهان جلوگیری از این فرایند شدند که البته با اهداف انقلاب اسلامی سازگارتر است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و همچینن معمار کبیر نظام بارها بر عدم دخالت نیروهای نظامی در فرایند انتخابات تاکید داشته‌اند، گفت: به هرحال نیروهای نظامی در کشور ما جزو نیروهای ملی و متعلق به تمام ملت هستند و تاکید بیشتر بر عدم عضویت این نیروها در احزاب و جهت‌گیری‌های سیاسی  به معنای این نیست که نیروهای انقلابی از آرمان‌های انقلاب اسلامی در جایی که احساس کنند از آن فاصله گرفته شده، دفاع نکنند.

وی گفت: برای مثال از نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص است که وظیفه این ارگان پاسداری از اهداف انقلاب است و اگر روزی خدای ناکرده در این آرمان‌ها انحطاطی صورت بگیرد وظیفه این نهاد و قوای نظامی است که در جهت رفع آن انحطاط وارد عرصه شوند.

وی با بیان اینکه نیروهای معاند خارج از کشور تلاش می‌کنند تا نیروهای انقلابی در حراست از کیان انقلاب اسلامی دخالت نداشت باشند، اظهار کرد: تاکید رهبر انقلاب در این ابلاغیه عدم مشارکت با احزاب و جهت‌گیری‌های خرد سیاسی است.

عبدی افزود: همانطور که می‌دانیم در تمام مجموعه‌های نظامی کشور، سازمان عقیدتی- سیاسی فعالیت دارد که نشان می‌دهد که اگر قرار نبود این نیروها در فضای سیاسی اثرگذار باشند پس این سازمان سیاسی در آنجا به چه معنی است.

عبدی همچنین در مورد بخشی دیگر از سیاست‌هی کلی انتخابات  گفت: تا قبل از این نیز تمام کاندیداهایی که صلاحیت‌شان احراز نمی‌شد؛ مشخصا دلیل رد صلاحیت‌شان به آنها اعلام ‌می‌شد، اما در این بند تاکید شده که دلیل این رد صلاحیت‌ها به صورت مستند و کتبی به افراد ابلاغ شود. که این باعث می‌شود تا بسیاری از هجمه‌هایی که مجموعه‌های غربی و دشمنان انقلاب  علیه شورای نگهبان وارد می‌کنند به این واسطه برطرف شود؛ چراکه این اسناد برای مردم نیز افشا می‌شود و آنها نیز در جریان وقایع قرار می‌گیرند. مساله‌ای که سابقا شورای نگهبان آبروداری می‌کرد و اعلام نمی‌کرد که حتی دستمای سوء استفاده برخی در داخل و خارج قرار می‌گرفت. که از این به بعد و با اجرای این ابلاغیه برطرف می‌شود.

ایسنا