جارستان-در صورتی که بازی ژاپن – قطر با نتیجه مساوی یک بر یک خاتمه یابد ایران با نتیجه ای کمتر از ۴ بر صفر یمن را شکست دهد به مرحله یک چهارم نهایی صعود نخواهد کرد. مساوی دو بر دو در هر صورتی ایران را حذف خواهد کرد.


، در این صورت تیم های قطر – ژاپن و ایران ۵ امتیازی خواهند شد. مبنای رده بندی تیم ها در جدول و در چنین شرایطی ابتدا نتایج بازی های رودررو و بعد تفاضل گل و بعد گل زده بیشتر و در انتها هم اخطاری ها است.
اگر ژاپن و قطر یک بر یک مساوی شوند و ایران هم یمن را شکست دهد هر سه تیم ۵ امتیازی می شوند. در این صورت نتایج بازی های یمن حذف می شود و محاسبه تیم ها بدین شکل صورت می گیرد.
*ایران یک – قطر یک
*ژاپن صفر – ایران صفر
*ژاپن یک – قطر یک
قطر هر دو نتیجه مساوی خود را با نتیجه یک بر یک پشت سر گذاشته بنابراین تیم اول گروه می شود. اما مساوی های ژاپن وایران به طور مشابه بوده. یکی یک بر یک و دیگری صفر به صفر. اینجا تفاضل گل محاسبه می شود که در حال حاضر تفاضل گل ژاپن مثبت ۳ است و در این صورت ایران باید ۴ گل به یمن بزند تا به جای ژاپن به عنوان تیم دوم به دور بعدی صعود خواهد کرد. اگر بازی فوق برنده داشته باشد یا بازی بدون گل مساوی تمام شود ایران با پیروزی در برابر یمن به دور بعدی بازی ها صعود خواهد کرد.

 

 

 
این قانون عجیب و غریب به این خاطر وضع شده که مانع از تبانی تیم ها شود.

“ورزش سه”