جارستان:آغاز المپیک ریو با مراسمی متفاوت از همیشه همراه بود بدون شک رژه کاروان ایران یکی از پر سروصداترین رژه ها در افتتاحیه امروز بود.٣میلیاردimage

بیننده تلویزیونی و ٩٠ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه أفسانه ایی ماراکانا شاهد این رویدادبودند.