جارستان-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دبیر کارگروه حقوق شهروندی گیلان گفت: رعایت حقوق شهروندی باید به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود.

 یونس رنجکش روز چهارشنبه در هفدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی کشور در تشریح اقدامات استان گیلان در حوزه حقوق شهروندی افزود: این دغدغه باید از طریق نهادینه کردن آموزش های عمومی برای تغییر رفتارها ایجاد شود.
وی اضافه کرد: نهادهای آموزشی و رسانه ها می بایست با ارائه آموزش های لازم، جامعه را با حقوق خود آشنا و بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی تاکید کنند.
وی یادآور شد: البته در سیستم های اجرایی کشور نیز این موضوع در راستای رعایت حقوق مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا موجب افزایش رضایتمندی عمومی شود.
به گفته رنجکش، رعایت حقوق شهروندی یک جاده دو طرفه بین دولت و ملت است که بر اساس وظیفه ای که هر کدام نسبت به هم دارند، باید زمینه های رعایت آن فراهم شود تا از این طریق شاهد آرامش، اعتماد و جلب رضایتمندی باشیم.
وی گفت: با توجه به تأکیداتی که در سطح کلان کشور در حوزه رعایت حقوق مردم و شهروندان جمهوری اسلامی وجود دارد، می بایست تلاش شود تا در بخش های پایین دست نیز این تأکیدات به نحو شایسته تری اجرایی و خدمات دستگاه ها به خوبی به مردم ارائه شود.
وی به اقدامات گیلان در این زمینه اشاره و اضافه کرد: از سال ۹۳ تاکنون در زمینه آموزش و بسترسازی های فرهنگی در استان، اقدامات مختلفی در حوزه حقوق شهروندی انجام شده است.
دبیر کارگروه حقوق شهروندی استان گیلان گفت: برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی، برپایی منظم جلسات حقوق شهروندی در سطح استان و فرمانداری ها، پی گیری مطالبات مردم، انتشار پیک های حقوق شهروندی و کتب مربوطه توسط آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اولین بار و فعال سازی تشکل های اجتماعی در حوزه ترویج حقوق شهروندی و فرهنگ سازی از اقداماتی است که در استان انجام شده است.
رنجکش تشکیل کارگاه های آموزش برای کارکنان دستگاه های اجرایی با هدف تبیین شرح وظایف و آشنایی آنان با تکالیف و نوع تعامل با ارباب رجوع را از دیگر اقدامات ذکر کرد.

ایرنا