جارستان-به گفته رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ تا ۱۲ شب روز جمعه (۳۰ مهرماه) تمدید شد. سرشماری حضوری نیز از صبح چهارشنبه (۲۸ مهرماه) آغاز می‌شود.

امیدعلی پارسا اظهار کرد: به دلیل استقبال افراد جامعه از سرشماری الکترونیکی این سرشماری تا ساعت ۱۲ شب روز جمعه ۳۰ مهرماه تمدید شد و افراد می‌توانند تا تاریخ اعلام‌شده برای مشارکت در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ به آدرس سایت سرشماری ۹۵ مراجعه کنند.

وی همچنین اظهار کرد: از فردا ساعت ۸ صبح (۲۸ مهرماه) سرشماری حضوری آغاز می‌شود.

پارسا درباره آخرین آمار سرشماری گفت: تا ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار خانوار معادل ۳۲ میلیون و ۷۲ هزار نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت در سرشماری الکترونیکی شرکت کرده‌اند.

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که بسیاری از استان‌ها به سطح پیش‌بینی شده در سرشماری الکترونیکی شرکت کرده‌اند و به هدف خود رسیده‌اند. انتظار ما این است که تا فردا همه آن استان‌ها عدد پیش‌بینی شده خود را محقق کنند.

ایسنا