جارستان-هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت وزارت بهداشت برای صدور مجوز جذب دانشجو در مقطع دکتری تخصصی- PHD از دانشکده شرق گیلان بازدید کردند.

 هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت وزارت بهداشت برای صدور مجوز جذب دانشجو در رشته دکتری تخصصی- PHD علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت از دانشکده شرق گیلان بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید نشستی نیز با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشکده شرق گیلان تشکیل شد.

 شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این جلسه با اشاره به این مطلب که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی در صدد است که فعالیت‌های بین بخشی را توسعه دهد و به سمت دانشگاه‌های نسل سوم حرکت کند بر اهمیت رشته های سلولی کاربردی و ارتباط علوم پایه و بالین تاکید کرد.

وی ادامه داد: امروز دانشگاه علوم پزشکی می خواهد با استفاده از روش های علمی و بدور از آزمون و خطا به سمت ارتقای سلامت جامعه حرکت کند در این خصوص، تعامل علوم بالین و علوم پایه می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه علمی استان شود.

در این جلسه اعضای هیات برد نیز با اشاره به همکاری مناسب دانشگاه و وجود فضاهای فیزیکی مناسب برای توسعه رشته‌ها و علوم نوین، اظهار داشت: در مقطع دکتری تخصصی رشته‌های زیادی وجود دارد اما رشته سلولی کاربردی در این میان حایز اهمیت است و برای راه اندازی این رشته دو مقوله زیر ساخت و نیروی انسانی مورد توجه و تاکید است که پتانسیل لازم برای استقرار این رشته‌ها در گیلان مهیا است و گیلان می‌تواند یک سانتر کشوری برای توسعه رشته‌های سلولی مولکولی باشد. در این راستا حداقل های مورد نیاز نیروی انسانی هم باید لحاظ شود.

 ایلنا از رشت