جارستان-فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) اعلام کرد که رویه‌اش در دادن میزبانی به ایران را تغییر نخواهد داد زیرا اقدامات مثبتی در میزبانی‌های اخیر ایران صورت گرفته است.

 فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده است که با انجام شدن اقدامات مثبت در میزبانی‌های اخیر در ایران تشویق شده است تا رویه‌اش را درباره ایران تغییر ندهد.

در میزبانی‌های ماه‌های اخیر در ایران، تعدادی از زنان ایرانی توانستند در سالن‌های والیبال حضور پیدا کنند. پیش از این به دلیل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ایران تهدید شده بود که دیگر میزبانی نخواهد گرفت.

FIVB اعلام کرده است که یکی از اهدافش ایجاد محیطی خانوادگی در ورزشگاه‌های والیبال است.

از سال ۲۰۱۲ قانون ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه برای دیدن مسابقات والیبال در ایران گذاشته شد، برخی گروه‌های حقوق بشر به این روند در ایران اعتراض کردند و همچنان نیز به داده شدن میزبانی به ایران اعتراض دارند. با این حال FIVB معتقد است که باید میزبانی به ایران داده شود.

FIVB در بیانیه‌ای اعلام کرد : FIVB همچنان از ایران می‌خواهد که حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را آزاد کند. ما معتقدیم که رویه فعلی بهتر از بایکوت کردن ایران است. باید این را در نظر گرفت که تغییر یک شبه اتفاق نمی‌افتد. پروسه تغییرات زمان می‌برد. ما از اقدامات مثبت هر چند کوچکی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد راضی هستیم. FIVB قصد دارد که این رویه و پیشرفت را ادامه دهد.

ایلنا