جارستان-، با تشکیل مجمع انتخابات ریاست هیات چوگان گیلان ، محمدمهدی انتظام به عنوان اولین رئیس این هیات در گیلان منصوب شد .
در جریان این انتخابات ، محمدمهدی انتظام تنها کاندیدای احراز پست ریاست هیات چوگان استان گیلان ، هر ۱۷ آرای ماخوذه را کسب و به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات چوانان گیلان انتخاب شد .
در انتخابات ریاست هیات چوگان استان گیلان که در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان گیلان در رشت برگزارشد ، گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون چوگان ، مسعود رهنما مدیرکل اداره ورزش و جوانان گیلان ، معاونان این اداره و اعضای مجمع عمومی هیات چوگان استان گیلان حضور داشتند .

ایرنا