جارستان- مسئول حقوقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: مزاحمان تلفنی سازمان آتش نشانی رشت از طریق واحد حقوقی در حال پی گیری هستند .

امیرگلرخ روز یکشنبه افزود: با توجه به این که ۷۰ درصد تماس های روزانه با ۱۲۵ آتش نشانی رشت مزاحمان تلفنی هستند، واحد حقوقی این سازمان با جدیت با این موضوع برخورد می کند.
وی با بیان این که مزاحمت تلفنی در حقوق کیفری یک فعل عمدی آگاهانه و از جمله جرایم غیر قابل گذشت است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده هرگاه فردی با استفاده از تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ایجاد مزاحمت کند به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.
وی خاطر نشان کرد: برخی از مزاحمت های سامانه ۱۲۵ توسط کودکان و با استفاده از تلفن منزل و یا تلفن همراه والدین انجام می گیرد که نیاز است تا خانواده ها بر فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند.
مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی کلانشهر رشت، در یک هفته گذشته پاسخگوی دو هزار و ۷۷۹ تماس شهروندان بود که از این تعداد ارایه خدمات به بالغ بر ۵۹ مورد حریق ، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان انجام شد.
بر اساس آخرین آمار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت دارای ۱۲ ایستگاه با ۳۲۰ نیرو است.

ایرنا –