وزیر امورخارجه کشورمان در دیدار با وزیرامورخارجه ساحل عاجل خواستار همکاری دو کشور در موضوع مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شد.

 از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، عبدالله مابری، وزیرامورخارجه ساحل عاج که بنا به دعوت رسمی وزیر امورخارجه کشورمان به تهران سفر کرده است با محمد جواد ظریف دیدار و تبادل نظر کرد.
در این دیدار ظریف با اشاره به زمینه های فراوان همکاری میان دو کشور دوست، مبارزه با تروریسم در فکر و اندیشه و تبادل تجربیات عملی و علمی و آموزشی در این زمینه را یکی از مصادیق همکاری دو کشور عنوان کرد.
وزیرامورخارجه کشورمان ضمن تاکید بر ادامه همکاری ایران و ساحل عاج در مجامع بین المللی، خواستار همکاری دو کشور در موضوع مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شد.
در این دیدارعبدالله مابری، وزیرامورخارجه ساحل عاج هم ضمن تبریک جهت حل و فصل پیروزمندانه مناقشه هسته ای ایران گفت که این موفقیتی برای امت اسلامی است و دستاوردی برای ما هم محسوب می شود.
وزیرامورخارجه ساحل عاج با بیان این موضوع که ایران یک قدرت بزرگ درهمه زمینه ها بویژه سیاسی و اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد که کمیسیون مشترک ایران و ساحل عاج در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ در ابیجان برگزار شود.
عبدالله مابری با برشمردن برخی زمینه های مشترک همکاری میان ایران و ساحل عاج ابراز داشت که ایران می تواند شریک کلیدی ساحل عاج در زمینه انرژی باشد.
وی همچنین آموزش های فنی و حرفه ای، همکاری های علمی و آموزشی، بانکی، کشاورزی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و سایر جرایم را از زمینه های دیگر همکاری های دو کشور برشمرد که می تواند توسعه یابد.

ایرنا