جارستان-اگر انسان توانایی مورچه را داشت می‌توانست باری معادل ۴۵۰۰ کیلوگرم را بالای سر خود ببرد و با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت حرکت کند.
مهم‌ترین نکته در مورد مورچه‌ها این است که یکی از قوی‌ترین موجودات زنده روی کره زمین محسوب می‌شوند و حتی می‌توانند اجسام با ۵۰ برابر وزن خود را از زمین بلند کنند.
اگر این قابلیت را با انسان مقایسه کنیم، یک مرد ۹۰ کیلوگرمی می‌بایست وزنی معادل ۴۵۳۶ کیلوگرم را روی سر خود بلند کند. حقیقت این است که وقتی اندازه یک حیوان بزرگ می‌شود، حجم و وزن آن بسیار سریع‌تر از ارتفاع آن رشد می‌کند.
در بررسی‌های جدید مشخص شد اگر قرار باشد قد یک فرد ۱۰۰ کیلوگرمی ۱۰ برابر بزرگتر شود، وزن آن می‌بایست ۱۰۰۰ برابر شود. بر این اساس وزن شخص مذکور باید به ۱۰۰ هزار کیلوگرم برسد. با این روند او ۱۰۰ برابر قوی‌تر و ۱۰۰۰ برابر سنگین‌تر می‌شود.
در مطالعه جدید مشخص شده است که با این روند افزایش قد و وزن، عضلات انسان به سرعت افزایش وزن او رشد نمی‌کند. ولی این قوانین برای مورچه‌ها به صورت متفاوت تعریف شده است و به همین خاطر این حیوان کوچک می‌تواند اجسامی که ده‌ها برابر از او سنگین‌تر هستند را جابه‌جا کند.
مورچه‌ها انواع مختلف دارند و به طور میانگین می‌توانند بارهایی که ۱۰ تا ۵۰ برابر از وزن آنها سنگین‌تر است را از زمین بلند کنند و با سرعت ۳۰۰ متر در ساعت به راه خود ادامه دهند. این رقم نزدیک به ۸۰۰ برابر حرکت طول بدن مورچه در یک دقیقه است.
اگر انسان توانایی‌های مورچه را داشت، یک مرد با جثه متوسط می‌بایست باری بین ۸۵۰ تا ۴۵۰۰ کیلوگرم را بالای سر خود ببرد، و با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت حرکت کند.
منبع: فارس