جارستان-اولین یارانه پاییزی سال جاری ساعت ۲۴ دوشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی که دولت برای ماه جاری به ازای هر نفر واریز خواهد کرد، شصت و هشتمین مرحله یارانه نقدی است که از آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

یارانه مهرماه در شرایطی پرداختی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای دولت هزینه دارد که دریافت کنندگان اعم از نیازمند و غیرنیازمند می‌توانند با خیالی آسوده آن را دریافت کنند، چرا که با اعلام صریحی که اخیرا وزیر اقتصاد داشته، دیگر حذف سه دهک بالای جامعه که طبق قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود هم در دستور کار قرار ندارد.

یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماه جاری به روال ماه‌های قبل ساعت ۲۴ روز بیست و ششم ماه به حساب خانوارها واریز و از بامداد سه‌شنبه قابل برداشت خواهد بود.

ایسنا