جارستان-حسن کردمیهن متهم اصلی ساماندهی نیروهایی که سال گذشته به سفارت عربستان در تهران حمله کرده بودند، دو شب پیش در یک هیات عزاداری سخنرانی کرد.

«اعتماد» با انتشار این خبر نوشت: به گزارش شبکه‌های اجتماعی و بنا بر تصاویری که منتشر شده است، کردمیهن در مراسم هیات کبوتران رضوی سخنرانی کرده است.

گفتنی است پرونده کردمیهن در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.