جارستان- مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان بیان کرد: یک مخفی گاه زیرزمینی مربوط به دورات تاریخی اشکانی( ۲۲۰ قبل از میلاد مسیح تا ۲۳۰ بعد از میلاد )با معماری دستکند در روستای میکال از توابع بخش دیلمان شهرستان سیاهکل کشف شده است.

 ولی جهانی بعد از ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مخفی گاه مربوط به دوره اشکانی و یا اوایل اسلامی است که در زمان حاضر مستند سازی های لازم برای انجام دریافت مجوز کاوش صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در بازدید اخیر از این سازه دستکند، راهروهایی که عمود بر هم در عمق ۱۰ تا ۱۲ متری زمین ایجاد شده به طول ۱۵۰ متر مورد شناسایی قرار گرفته است و بخشی از این مخفی گاه در خارج روستا و بخش دیگر آن در داخل روستا قرار دارد.
وی با بیان اینکه طول این سازه، بیشتر از مقدار شناسایی شده در بررسی اخیر است افزود: به دلیل ریزش بخش ابتدایی و انتهایی آن امکان بررسی دیگر بخش ها در این مقطع از مطالعات امکان پذیر نیست و نیاز به آواربرداری بخش های فرو ریخته برای ادامه مطالعات دارد.
مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان با بیان اینکه وجود این معماری در گیلان مورد بررسی است ،تصریح کرد: برای ورود به محوطه یافت شده تنها راه موجود، در شیب تپه ماهوری مشرف به روستای میکال قرار گرفته که در اثر فرونشستن زمین نمایان شده، این ورودی به راهرویی به طول ۲۲ و عرض چهار متر و با امتداد شرق به غرب راه دارد.
وی با بیان اینکه ارتفاع کف فعلی محوطه مذکور تا سقف در حدود ۳۲۰ سانتی متر است، تصریح کرد: در ابتدای این ورودی راهرویی به قطر ۱۲۰ سانتی متر دیده می شود که با سیر نزولی خود به احتمال به فضاهای زیرین این سازه راه می یابد.
جهانی افزود: این سازه دستکند در عمق زمین، در مجموع از پنج راهروی اصلی که در منتهی الیه خود بر یکدیگر عمودند تشکیل شده و دو راهروی فرعی که یکی سیر نزولی و دیگری صعودی در طرفین راهروهای اصلی دیده می شود که عامدانه مسدود شده است.
وی بیان کرد: در دیواره ها محل هایی برای قرار دادن پیه سوز و در سقف سازه هواکش هایی ایجاد شده که احتمالاً این بخش ها نیز پس از ترک این محل عامدانه مسدود شده اند.
جهانی با بیان اینکه در تمام بخش ها اثر دودزدگی بر روی سقف و دیوارها مشهود است، سقف را بشکل جناقی توصیف کرد و افزود: در حاشیه طول راهرو شیارهایی برای عبور آب ایجاد شده است.
مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اشاره به اینکه در سطح راهرو ها قطعات شکسته سفال مربوط به تمبوشه های سفالی برای انتقال آب پراکنده است؛ خاطرنشان کرد: بخشی از این سازه ها در زیر روستای فعلی میکال قرار دارد اما در دیگر بخش های این منطقه نیز موارد مشابه وجود دارد که برای درک آن ها و نحوه ارتباطشان با یکدیگر نیاز به مطالعات گسترده ای در این زمینه است.
وی از ادامه تحقیقات در حوزه این محوطه تاریخی خبر داد و گفت: کشف این مخفی گاه برگ زرینی در کارنامه باستان شناسی استان گیلان است.
سه هزار اثر باستانی در گیلان شناسایی و پنج معماری دستکند در شهرستان سیاهکل کشف شده است.

ایرنا