جارستان-رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران برنامه حمایتی مدیریت شهری از پاکبانان را تشریح کرد.

معصومه آباد  در مورد برنامه‌های حمایتی مدیریت شهری از پاکبان‌ها (رفتگران) با  اشاره به حوادثی که در کمین این افراد است گفت: پس از بروز حوادثی برای پاکبان ها، طراحی لباس های شبرنگ که در زمان شب قابل رویت باشد برای این افراد انتخاب شد که در زمان تردد و فعالیت حتما باید نسبت به پوشیدن این لباس اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در راستای حمایت از این افراد و عدم بروز حادثه، ساعات کار و تردد این افراد تغییر کرد و سعی شد که این افراد در هنگامه شب و در ساعاتی که احتمال حوادث و مخاطرات بیشتری است، فعالیت نکنند.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان اینکه طی سال های اخیر وسایل مکانیزه به کمک پاکبان ها آمده و بخش عمده شهر به صورت مکانیزه تمیز می شود گفت: با این حال در برخی معابر عدم فعالیت پاکبان ها، اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: البته در حوادثی که شهرداری و پیمانکار مقصر باشد علاوه بر پرداخت هزینه های درمانی، دیه نیز به پاکبانان پرداخت خواهد شد.
 ایسنا