جارستان-در حالی که اغلب میوه‌های عرضه شده در میادین میوه و تره بار و مغازه‌های سطح شهر در کشور مبدا قیمت پایینی دارند؛ اما به محض ورود به بازارهای ایران با قیمتی ۱۰ برابر نیز خرید و فروش می شوند.

 اگر چه میادین میوه‌ و تره بار با ممنوعیت عرضه میوه‌های خارجی مواجه هستند اما برخورد با میوه قاچاق در میادین میوه و تره بار شکل توزیع  آن را تغییر داده است؛ همچنین موجب عرضه این  میوه ها با قیمت های نجومی است. بطوری که زغال اخته که در کشور ارمنستان به قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲ هزارتومان عرضه می‌شود در زمان عرضه در بازارهای داخلی با قیمت ۱۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

در حالی که در سال‌های اخیر تنها اجازه واردات موز  به کشور داده شده که با شروط خاصی امکانپذیر شده است. یعنی در قبال صادرات سیب، به عبارتی در قبال یک و نیم کیلو صادرات سیب وارد کننده می تواند یک کیلو موز وارد کشور کند که تعرفه آن ۲۶ درصد است؛ اما بازار شاهد وفور انواع میوه های خارجی است که به قیمت چند برابری کشور تولیدکننده خرید و فروش می شود.

حسین مهاجران-رییس اتحادیه میوه و تره‌بار- در رابطه با وضعیت بازار میوه های خارجی و داخلی می گوید:  در حال حاضر قیمت انار بین ۲ تا ۴ هزار تومان، نارنگی هم از ۳ تا ۴ هزار تومان و لیمو شیرین جیرفت از ۳ تا ۴ هزار تومان است، قیمت پرتقال جیرفتی نیز از ۲ تا ۳ هزار تومان عرضه می‌شود؛ اما میوه های قاچاق که در بازار است به قیمت هایی نامناسب عرضه می شود. زغال اخته ارمنستان بالای  ۱۸ هزار تومان است. این میوه به صورت قاچاق وارد بازار می‌شود در صورتی که طعم آن نیز مانند زغال اخته کشور خودمان نیست و نمونه داخلی آن  کیلویی ۱۱ هزار تومان است این در حالی است که قیمت این محصول در کشور تولیدکننده کیلویی ۱۵۰۰ تومان است.

همچنین پرتقال مصری یا آفریقایی که در کشور مبدا  ۲۵۰۰ تومان است  در بازار داخلی ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد و لیموترش آفریقا، برزیل، ترکیه، سیب فرانسوی و زغال اخته ارمنستان از جمله میوه هایی هستند که نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مبداء در بازار داخلی عرضه می شوند.

ایلنا