جارستان – سباستین کورتز وزیر امورخارجه اتریش درمصاحبه با روزنامه ولت چاپ آلمان گفت : من اطمینان دارم که ترکیه عضوی از اتحادیه اروپا نخواهد شد.

وی روز چهارشنبه درمصاحبه خود با اشاره به اینکه حرف مقامات ترکیه با عمل آنها در اجرای قوانین اتحادیه اروپا همخوانی ندارد افزود : من تنها نماینده ای نیستم که خواهان لغو مذاکرات با ترکیه بر سر الحاق این کشوربه اتحادیه اروپا است بلکه دیگر وزیران خارجه این نهاد نیز با من هم نظر و هم عقیده هستند.
وزرای اتحادیه اروپا با وجود آنکه می گویند مذکرات ادامه پیدا کند ولی خود بهتر می دانند که این موضوع پایانی نخواهد داشت. بنابراین آنچه که کشورهای اتحادیه اروپا در این باره فکر می کنند و آنچه که در پایان اعلام می کنند کاملا متفاوت است.
وزیر خارجه اتریش تاکید کرد: شهروندان ما سال ها است که ترکیه را مقصر بسیاری از مشکلات می دانند وحاضر نیستند این کشورعضوی از ما باشد.
وی درعین حال گفت : زمینه های همکاری خوبی بین ما و آنکارا وجود دارد ولی این کشورنمی تواند عضو کاملی از ما باشد.
پیشتر وزیر امورخارجه اتریش در گفتگویی از حق وتوی وین در راستای مذاکره با ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا سخن گفت. کورتز به روزنامه کوریر درباره موضوع قطع یا ادامه مذاکره بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفته بود: من در شورای وزرای اروپا دارای یک حق رای هستم که قطعا موضوع پیوستن ترکیه در اتحادیه اروپا را وتو می کنم.
اتریش از مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.

منبع: ایرنا