جارستان-نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب گفت: اگر ما خودمان را به دنیا بهتر بشناسیم و در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن به‌خوبی ایستادگی کنیم و پروژه ایران هراسی آن‌ها را به شکست بکشانیم بهتر می‌توانیم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم کنیم.

ژرژیک آبرامیان درباره سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اظهار کرد: اعتقاد دارم ایران اسلامی یکی از امن‌ترین نقاط در جهان از نظر امنیت برای سرمایه‌گذاران و پتانسیل اقتصادی است که البته این موضوع را سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی می‌دانند، پس باید این فرصت را مغتنم بشمارند و در فضای امن ایران سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: البته جمهوری اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که این سرمایه‌گذاری با نفوذ فرهنگی و اقتصادی بیگانگان همراه شود به همین دلیل سرمایه‌گذاران تقسیم‌بندی می‌شوند. نباید سرمایه‌گذاران خارجی اهداف منفی فرهنگی را در کشور پیاده کنند.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب در پاسخ به این سوال که باید چه کارهایی انجام دهیم تا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش پیدا کند، تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در این خصوص آن است که بدانیم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی چه‌ کارهایی نباید بکنیم. بدون شک کارهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام شده است اما همان‌طور که اشاره شد باید بدانیم که چه کارهایی نباید انجام دهیم تا سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا کند. این نکته را بارها مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند.

آبرامیان با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران نباید اهداف غیر اقتصادی داشته باشد، گفت: ایران اسلامی در تمام زمینه‌ها پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی را دارد. سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌تواند در قبال سرمایه‌گذاری خود به سود خوبی هم دست پیدا کند.

وی اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذاری خارجی قرار است همراه با فشارهای سیاسی باشد ترجیح می‌دهیم این سرمایه‌گذاری انجام نشود. نگرش و برنامه مدون در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد، منتها باید این سرمایه‌گذاران همسو با این برنامه مدون باشند.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب، خاطرنشان کرد: بنده آینده اقتصادی کشور را بسیار خوب می‌بینم. اگر ما خودمان را به دنیا بهتر بشناسیم و در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن به‌خوبی ایستادگی کنیم و پروژه ایران هراسی آن‌ها را به شکست بکشانیم بهتر می‌توانیم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم کنیم.

آبرامیان گفت: به عبارت دیگر اگر بتوانیم حقایق موجود در ایران را به جهان نشان دهیم این خودِ سرمایه خواهد بود که بازار ایران را پیدا می‌کند.

ایسنا