جارستان: طبق شنیدها احمد دنیامالی که سابقه معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران دردوران قالیباف ازسالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم رادارد، از شانس بالایی برای کسب کرسی ریاست کمیسیون عمران مجلس برخورداراست.

 وی دارای دکترای برنامه‌ریزی شهری و کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهر سازی است.