🗣فرزام صفت،معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارگیلان درگفتگو با جارستان؛

◀️وجود منطقه آزاد هم برای شهرستان بندر انزلی هم برای استان گیلان یک نعمت، فرصت و ظرفیت می باشد.

🔹جارستان-سرویس اقتصادی: لایحه توسعه منطقه آزاد به محل مناقشه میان برخی درفضاهای مجازی بدل شده، مسئله‌ای که مدتی درباره‌اش بحث و جدل غیر کارشناسی راه افتاده است.
مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را مبنی برتوسعه منطقه آزاد انزلی به تصویب رساند که مطابق آن دوهزارهکتارزمین،فرودگاه سردارجنگل رشت،شهرک صنعتی سپیدرود،گلخانه کیشستان به ان الحاق شده اند. اما این طرح که تمام مزایای ان برای توسعه استان است ،منتقدان فضای مجازی به آن ایرادگرفتند که منطقه ازاد انزلی تعییرنام یافته است، بحثی پوپولیستی که در تعارض با مصوبه ای است که درمجلس به تصویب رسیده است .
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی توسعه منطقه ازاد بامحوریت انزلی درصحن مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، وموافقان این طرح را مزیتی برای توسعه اقتصادی استان می دانند.

🔹دلخوش ،نماینده مردم صومعه سرا منطقه آزاد انزلی را به لحاظ وسعت کوچکترین منطقه آزاد درکشور می داند،و لاهوتی نماینده لنگرود،کوچکی نژادنماینده رشت و عباسی نماینده رودسر نیزازموافقان طرح توسعه منطقه ازاد انزلی بودند.
🔹درهمین زمینه فرزام صفت، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندارگیلان باجارستان باتوجه به اهمیت این مصوبه به گفتگو پرداخته است.

مهندس فرازم صفت معاون اقتصادی استانداری گیلان در مورد اهمیت منطقه آزاد در توسعه گیلان اینچنین بیان نمود:

مناطق آزاد بطور کل، نقش ملی و فراملی در تعاریف اقتصادی دارند. اساسأ کارکرد مناطق آزاد محدود به یک نقطه جغرافیایی نیست و معمولاً فراتر از مرز یک منطقه، استان و حتی کشور است.

وی در ادمه گفت: وجود مناطق آزاد به سبب مزیتها و تسهیلات قانونی، در هر منطقه ای به تبع خود رونقی را در فعالیت‌های استان ایجاد می‌کند که مربوط به فعالیت منطقه آزاد است و آن حوزه جغرافیایی مطمئناً نفع و بهره خود را از وجود منطقه آزاد خواهد برد و این منافع در حوزه های خدماتی، تولیدی و پشتیبانی است که می‌تواند فعالیت های مختلفی را در استان گیلان به همراه داشته باشد. بنابر این وجود منطقه آزاد هم برای شهرستان بندر انزلی هم برای استان گیلان یک نعمت، فرصت و ظرفیت می باشد.

مهندس فرازام صفت در مورد طرح گسترش فضای منطقه آزاد که به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است و ضرورت اجرایی شدن این طرح اظهار کرد:

متاسفانه منطقه آزاد بندر انزلی از ابتدای تشکیل خود وسعت سرزمینی بزرگی را در بر نمی‌ گرفت و ابعاد کوچکی به نسبت سایر مناطق آزاد در کشور محسوب می شد. وسعت مناطق آزاد در سایر استان‌های کشور چند ده برابر منطقه آزاد انزلی میباشد.

وی در ادامه توضیح داد: منطقه آزاد برای افزایش و تنوع بخشی خدمات خود به عرصه برای واگذاری احتیاج دارد. مهمترین مشکلی که ما امروز با آن مواجه هستیم که از ابتدا نیز این مشکل وجود داشته است کمبود عرصه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار،در ادمه بیان کرد:

وجود یک بندر، احتیاج به پس کرانه خواهد داشت. صنایعی که باید در مناطق آزاد مستقر شوند می توانند ماده اولیه خود را وارد کنند و آن را تبدیل به ارزش افزوده نمایند و برای صادرات برنامه‌ریزی انجام دهند،که انجام این پروسه خود نیاز به عرصه دارد، که ما متاسفانه عرصه ی لازم را تا به امروز برای واگذاری در اختیار نداشتیم.
وی گفت: این الحاقی که صورت گرفته است، الحاق شهرک صنعتی سفیدرود رشت، شهرک صنعتی خمیران بندر انزلی، شهرک صنعتی کیشستان و بخشی از اراضی دیگر که قابلیت افزایش را دارند بزرگترین اتفاقی که برای این مناطق رقم میزنند، این است که ما می‌توانیم این حلقه مفقوده که ایجاد صنایع مبتنی بر صادرات در مناطق آزاد است را تشکیل دهیم.

فرزام صفت در این زمینه گفت: تا به امروز یکی از انتقاداتی که به منطقه آزاد وارد می‌شد این بود که منطقه آزاد بیشتر از اینکه به صادرات توجه کند به واردات توجه می‌کند و این توسعه شاید بتواند این نقص را برطرف کند تا بتواند صادرات را در منطقه بیش از پیش پررنگ نماید.

معاون اقتصادی استاندار این سوال که با پیشرفت صنعت در شهرک های صنعتی چه میزان ایجاد اشتغال پیش بینی شده و آیا میشود به کاهش نرخ بیکاری در انزلی و گیلان امیدوار بود؟ گفت:

این اراضی و اراضی ملحق شده فقط قرار نیست که در زمینه صنعت مستقر شود، بخشی از این از اراضی فرودگاه رشت است که قابلیت گسترش را دارد، بخشی از این اراضی نیز می‌تواند کارکردهای بندری و حوزه خدماتی را داشته باشد و بخشی هم تحت عنوان صنعت در استان، زیر نظر منطقه آزاد فعالیت خواهد کرد.

وی در این مورد افزود:

اما ایجاد این انتظار که با افزایش زیر ۲۰۰۰ هکتار اراضی و مناطق آزاد قرار است تحول شگرفی در ایجاد اشتغال صورت گیرد انتظار درستی نیست. چون مقدار اراضی اضافه شده در قیاس با کل اراضی صنعتی که ما در استان داریم، گرچه اتفاق پر برکتی است، اما عدد خیلی بزرگی محسوب نمیشود که بخواهیم روی آن برای ایجاد اشتغال مانور دهیم. ولی در کل انتظار داریم با ایجاد صنایع در مناطق آزاد، صنایع همراه با ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع بیکاری در استان باشد.

فرزام صفت همچنین توضیح داد:

اینکه چه مقداراشتغال باتوجه به این طرح توسعه ایجاد میشود، بستگی به این دارد که چه صنایعی مستقر شود. مثلا اگر صنایع بزرگی مانند صنایع پتروشیمی ایجاد شود ممکن است اراضی بزرگی را در بر بگیرد، ولی اشتغال کم به همراه داشته باشد. ولی ما صنایعی را داریم مانند صنایعی که هم اکنون نیز در منطقه آزاد فعال می باشد که سرانه اشتغال بسیار بالایی دارند،این صنایع در فضای شاید دو هزار متری چند صد شغل در زمینه تولید پوشاک و لباس را ایجاد کرده اند که ما از این صنایع حمایت خود را نیز انجام می دهیم.

در ادامه با توجه اهمیت اشتغال و رفع بیکاری جوانان استان این سوال توسط خبرنگار ما مطرح شد که: آیا برای این اشتغال و سرمایه‌گذاری از افراد بومی به کار گرفته می شود یا نه؟
معاون اقتصادی استانداری با دادن وعده بکارگیری افراد بومی برای فعالیت در این مشاغل گفت:

قطعاً هر صنعتی که در محدوده ای فعالیت می‌کند، نیروی کار را از همان منطقه وارد اشتغال خواهد کرد. چون ورود نیروی کار از مناطق دیگر صرفه ی اقتصادی نخواهد داشت، مگر اینکه صنایع، متقاضی ورود نیروی دارای تخصص خاصی باشد و نیروی مورد نظر در منطقه نباشد،در اینصورت از استان‌های دیگر نیروی تخصصی به کار گرفته شود ولی ما انتظار داریم که قسمت اعظم این اشتغال توسط خود مردم انزلی و گیلان صورت پذیرد.

وی همچنین در مورد ورود سرمایه گذاران برای فعالیت در منطقه ی آزاد عنوان کرد:

برای ورود سرمایه گذاران ما اصراری به بومی‌گزینی نداریم. ما از هر سرمایه گذاری که توان مالی داشته باشد و بتواند در منطقه سرمایه گذاری کند استقبال خواهیم کرد، طبیعتاً اگر بومی باشد چه بهتر،اما اگر بومی نبود ما محدودیتی در مورد سرمایه گذاری بومی و غیربومی نداریم.

این مسئول در مورد آمادگی دستگاه ها و اداراتی که به مجموعه منطقه آزاد اضافه شده اند گفت:

زمانیکه طرح توسط شورای نگهبان، بعد از تصویب مجلس تایید شود و توسط دولت به ما ابلاغ گردد، تمام دستگاه هایی که در این حوزه های الحاقی هستند مثل همین امروز که در محدوده منطقه آزاد خدمات ارائه می‌دهند در آنجا نیز خدمات لازم صورت می پذیرد و ما مشکلی در این زمینه احساس نمی‌کنیم، و در ادامه نیز با وجود گسترش هایی که صورت خواهد پذیرفت به خوبی به وظایف محوله خود عمل خواهند کرد.

شایعه هایی در پی این مصوبه در فضاهای مجازی مطرح شده است که منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان تغییر نام داده شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

فرزام صفت در مورد این سوال اینگونه توضیح داد که:

پیش از این که ما بر روی اینگونه مسائل تمرکز کنیم و وقت بگذاریم ، بیشترین تمرکز ما باید توسعه منطقه آزاد باشد که چگونه می شود بهترین استفاده را از این طرح توسعه ای انجام داد. هر چند به نظر نمی‌آید که تغییر ماهوی در کار باشد. وی اظهار کرد: نگاه ما به طور کلی نگاه به اسم و ظواهر موضوع نیست وهر آنچه مصوبه مجلس و ابلاغ مصوبه توسط دولت باشد اجرایی خواهد شد. این افزایش اراضی می‌تواند به توسعه استان کمک شایانی داشته باشد و بهتر است تمام تمرکز نیروهای داخل استان بر استفاره هر چه بیشتر از ظرفیت های منطقه آزاد باشد و سعی شود با هم افزایی، از این فرصت تاریخی استفاده بهینه نماییم.

 

و در پایان این گفت و گو ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در مورد چگونگی حمایت دولت از این طرح گفت: ممنون هستیم که دولت محترم با توجه به نیاز ذاتی این منطقه، از این طرح حمایت کرد و مجلس نیز با نظر مساعد آن را مورد تصویب قرار داد. در واقع این بزرگ‌ترین حمایتی بود که از منطقه صورت پذیرفته است. به هر حال دولت برنامه‌های بسیار جامعی را در حوزه صادرات مجدد و خدمت بندری برای منطقه آزاد تعریف کرده و مناطق آزاد رشد بسیار خوبی را در چند سال اخیر در زمینه تولید، صادرات و بخش بازرگانی داشته اند و ما انتظار داریم که کارکرد منطقه آزاد انزلی وضعیت مناسب‌تری برسد تا بتوانیم بیشترین استفاده را از وجود منطقه آزاد در استان داشته باشیم.