جارستان-تعزیه خوانی گروه مسلم ابن عقیل (ع) در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود.
 محمد حسن پور، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت اظهار کرد: مراسم تعزیه خوانی گروه مسلم ابن عقیل (ع) با همکاری گروه تعزیه خوانان حر از ١٢ تا ٢۶ مهرماه ٩۵ به مدت ١۴ شب از ساعت ٢١:٣٠ تا ٢۴ در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار می شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان ازگیلان؛