جارستان-تراز آبی دریاچه ارومیه مهرماه امسال ، در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ سانتیمتر افزایش یافته است.

کیومرث دانشجو افزود : پس از پیروزی انقلاب اسلامی سدهای ساخته شده در حوزه دریاچه ارومیه با حجم تنظیمی ۴۸۴ میلیون متر مکعب تاثیر ناچیزی بر آب ورودی به این دریاچه داشته است و میزان اثرگذاری آن چیزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد است.

وی با اشاره به چگونگی افت تراز آبی دریاچه در طول بیست ساله گذشته و با اشاره به روند خوب و افزایشی تراز دریاچه ارومیه طی دو سال اخیر اضافه کرد : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به عنوان دستگاه اجرایی پیشرو در احیای دریاچه ارومیه بر اساس برنامه های ابلاغی ستاد احیای دریاچه در سال گذشته ، توانست حدود ۶٠ کیلومتر از انهار و رودخانه های اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اتصال زرینه رود به سیمینه رود بطول ٢۵ کیلومتر را که ١٣ کیلومتر آن داخل دریاچه ارومیه است ، لایروبی کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: اتصال زرینه رود به سیمینه رود یکی از مهمترین طرحهای احیای دریاچه ارومیه است که آب این دو رودخانه را با دبی ۷۰ متر مکعب بر ثانیه به پیکره اصلی دریاچه ارومیه هدایت می کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت : این افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه ، با اقدامات بجا و سریع دستگاههای اجرایی بویژه شرکت آب منطقه ای استان در اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه بدست آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان