جارستان- مصطفی صندل به حامیان دریاچه ارومیه پیوست.

وی نوشته: «به وعده تان عمل کنید. دریاچه ارومیه خشک شده؛ بیابان نشود».

در پی انتشار این پست هزاران شهروند ترک ایرانی این اقدام مصطفی صندل را مورد تحسین قرار داده و به خاطر حمایت وی از دریاچه ارومیه تشکر کردند و خواستار تداوم این حرکت شدند.

۲۵۱۲۲۴_۲۶۰