جارستان-در هفت ماهی که از تاسیس پناهگاه نگهداری سگهای ولگرد در کرمان گذشته است ۱۵۰ سگ عقیم شده اند.
محمدرضا محمدرضا خانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان با اعلام این مطلب گفت :پس از احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب در کرمان در اسفند ماه گذشته ، تاکنون بیش از ۷۰۰ قلاده سگ زنده گیری شده اند که بیش از ۱۵۰ قلاده با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه باهنر کرمان عقیم سازی شده اند.

وی افزود براساس دستورالعمل وزارت کشور سگهای ولگرد و بلاصاحب در کرمان و دیگر شهرهای کشور ، به جای امحاء و نابودی ، زنده گیری ، واکسیناسیون و نگهداری میشوند و برای جلوگیری از ازدیاد، باید عقیم شوند.

محمدرضا خانی گفت پناهگاه حیوانات بلاصاحب در کرمان در مرحله نخست در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع احداث شده و شامل تأسیسات آب، برق، محل استراحت حیوانات ، اتاق خدمات دامپزشکی ، محل آماده سازی غذا و بخش قرنطینه است .

وی در خصوص نحوه زنده گیری سگها گفت بعد از اعلام شکایت شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷،
یا با درخواست کتبی آنها ، اکیپی از نیروهای اموزش دیده اقدام به شناسایی منطقه ، تله گذاری و نهایتاً زنده گیری سگها و انتقال آنها به پناهگاه میکنند.
وی گفت حامیان حقوق حیوانات ، به شهرداری در زمینه احداث و اداره این پناهگاه کمکهایی کرده اند و ما از تداوم این کمکها استقبال میکنیم اما ادامه کار پناهگاه صرفا در گرو این کمکها نیست .

باشگاه خبرنگاران جوان