جارستان-موسسه افکارسنجی دانا طی یک نظرسنجی پیرامون عملکرد ۳ ساله دولت که در شهر تهران انجام شده، سوالات گوناگونی از شرکت کنندگان خود پرسیده و در نهایت از آنها خواسته که از ۲۰ نمره ای به دولت بدهند. در نهایت نمره ۱۲٫۶ به عنوان میانگین نمره شرکت کنندگان اعلام شده است. جامعه آماری این نظر سنجی ۶۴۵ نفر بوده است. در بخشی از این نظرسنجی، نزدیک به ۳۱درصد از شهروندان تهرانی، میزان موفقیت دولت در حل مسئله هسته ای و رفع تحریم ها را در حد «خوب» یا «عالی» ارزیابی کرده اند و ارزیابی حدود ۲۲ درصد آنان در حد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» بوده است.در گزارش فارس به گزینه بعدی این سوال اشاره نشده است. همچنین ۵۵ درصد از شرکت کنندگان عملکرد دولت در خصوص توسعه روابط خارجی را در حد «خوب» یا «عالی» ارزیابی کرده اند. متقابلاً سوال دیگر این نظرسنجی پیرامون موفقیت دولت در مورد اشتغال زایی بود که نزدیک به دو سوم افراد آن را در حد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» عنوان کرده اند. در پرسشی دیگر ۵۳ درصد از شرکت کنندگان کارنامه دولت درباره کاهش آسیب های اجتماعی را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» ارزیابی کرده اند. شرکت کنندگان در این نظرسنجی نسبت به رونق ساخت و ساز مسکن دیدگاه منتقدانه تری داشته اند به طوری که بیش از ۵۰ درصد افراد آن را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» ارزیابی کرده اند.
افزایش ۶ برابری منتقدان دولت در حوزه عمل به شعارهای انتخاباتی طی یک سال
در پرسشی دیگر از شهروندان در مورد میزان موفقیت دولت در عمل به شعارهای انتخاباتی سوال شد که ۱۴ درصد افراد آن را در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد» و ۳۶ درصد در حد «متوسط» ارزیابی کرده اند. ۳۱ درصد نیز کارنامه دولت را در حد «ضعیف» اعلام کرده اند؛ ضمن اینکه ۱۵ درصد افراد دولت را از این حیث ناموفق دانسته اند. بنا بر گزارش فارس، سال گذشته تنها ۵ درصد شرکت کنندگان دولت را در عملی کردن شعارهای انتخاباتی ناموفق می دانستند و این نسبت اکنون نزدیک به ۶ برابر شده است.همچنین در سوالی دیگر از شهروندان، ۴۳ درصد نیز اظهار داشته اند در دولت یازدهم، وضع کشور «بهتر شده» و ۲۱ درصد گفته اند وضع «بدتر» شده است و حدود یک سوم آنان گفته اند وضعیت در دولت فعلی تغییری نکرده است. از سوی دیگر به نظر می رسد نگاه مثبت به وضعیت کشور در حد محسوس تغییر کرده است؛ به طوری که درصد مربوط از ۶۲ درصد به ۴۳ درصد تنزل کرده است و نیز درصد مربوط به کسانی که نظر به «بدتر شدن اوضاع» داشته اند از ۹ درصد به ۲۱ درصد رسیده است. همچنین بیشترین درصد شهروندان (حدود ۴۵ درصد) گفته اند دولت یازدهم «تاحدودی» انتقادپذیر است و ۱۹٫۵ درصد آنان نیز معتقدند که دولت روحانی تا «حد زیادی» انتقادپذیر است. در مقابل حدود ۲۰ درصد گفته اند دولت فعلی چندان یا اصلا انتقادپذیر نیست.
۳۴ درصد از شهروندان: محبوبیت رئیس جمهور بالاست
پرسش مهم دیگر این نظرسنجی، موضوع محبوبیت رئیس جمهور بود که ۳۴ درصد از شهروندان گفته اند رئیس جمهور در بین مردم «محبوبیت بالایی» دارد و از نظر ۴۰ درصد، این محبوبیت در حد «متوسط» است. البته ۲۳ درصد افراد بر این نظر بوده اند که آقای روحانی در بین مردم محبوبیت کمی دارند یا اصلا ندارند. همچنین از اهالی تهران خواسته شده نمره ای از ۲۰ به دولت بدهند که میانگین نمره های داده شده از جانب مردم عدد ۱۲٫۶ را تشکیل داده است.