جارستان-آزادی هما هودفر با وساطت سلطان قابوس پادشاه عمان .


هما هودفر که به علت مسائل امنیتی در تهران بازداشت شده بود با وساطت سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد شد .

آزادی هما هودفر با میانجی گری پادشاه عمان

هما هودفر آزاد شد

هما هودفر Homa Hoodfar دارای شهروندی سه کشور ایران، کانادا و آمریکا، به اتهامات امنیتی در تهران در بازداشت قرار داشت.

او با میانجیگیری سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد شد و به وسیله یک فروندهواپیمای نیروی هوایی سلطانی عمان از تهران به مسقط منتقل و تحویل سفیر غیرمقیم کانادا شد.

هما هودفر در رسانه های خارجی به استاد دانشگاه معرفی شده است.

آزادی هما هودفر را در ابتدا وزارت خارجه ایران اعلام کرد.

آزادی هما هودفر با میانجی گری پادشاه عمان

هما هودفر آزاد شد

یک مقام آگاه در وزارت خارجه عمان نیز اعلام کرد که به دنبال درخواست دولت کانادا از سلطان قابوس برای میانجیگری و پیگیری آزادی هما هودفر، سلطان مقامات مسؤول در دولت عمان را مسؤول پیگیری این موضوع کرد که در نهایت نیز هما هودفر آزاد شد.

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا هم اکنون قطع است. دولت کانادا ۵ سال قبل با تعطیلی ناگهانی سفارت در تهران، روابط را قطع کرد.

به تازگی و در روزهای اخیر، برای نخستین بار از آن تاریخ، وزیران خارجه ایران و کانادا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باهم دیدار و گفتگو کردند.

آزادی هما هودفر با میانجی گری پادشاه عمان

هما هودفر آزاد شد

استقبال از هما هودفر در فرودگاه مسقط عمان / منبع عکس: خبرگزاری رسمی عمان

دولت جدید کانادا قصد دارد روابط با ایران را دوباره برقرار سازد.

وزیر خارجه کانادا گفته بود که در دیدار با ظریف، مسئله بازداشت هما هودفر را نیز مطرح کرده بود.

عمان قبل از این هم در آزادسازی شماری از شهروندان غربی زندانی در ایران و شهروندان ایرانی زندانی در بریتانیا و آمریکا مداخله کرده بود.

آزادی هما هودفر با میانجی گری پادشاه عمان

هما هودفر آزاد شد

ایران بهترین روابط را در میان کشورهای جنوب خلیج فارس، با عمان دارد.

به نوشته رسانه های عمان، هما هودفر و سفیرکانادا در مصاحبه های جداگانه ای از سلطان قابوس و مقامات عمان نیز تشکر کردند.

منبع : اولی ها