یادداشت-سیدرضاموسوی روزان

ابتدا که با دست نوشته حاج قاسم سلیمانی که از خانواده اش درخواست کرده بود( بدین مضمون؛روی قبرم از عناوین و القاب نوشته نشود و صرفاً بنویسید سرباز قاسم سلیمانی) با خود گفتم حاج قاسم تواضع و فروتنی بخرج داده؛ بهرحال ایشان درجه سپهبدی را به شایستگی دریافت نموده؛ وبالاتر از همه ولی امر و آقا ومقتدا ورهبرعزیز ما چه میزان ایشان را دوست می داشته ؛ واعتماد داشته؛ ولقب مالک اشتر علی علیه السلام را نسبت به رهبر وامام و پیشوای حاضر دریافت کردند؛ واما وقتی عمیق به این گفته و درخواست خودش فکر کردم ؛به این نتیجه رسیدم که واقعاً همه‌ی زندگی حاج قاسم به سربازی گذشت؛ انگار با همه‌ی درجاتش همیشه یک سرباز بود ؛ سرباز انقلاب اسلامی؛ سرباز امام خمینی ره؛ سرباز امام خامنه‌ای حفظ الله ؛سرباز مردم ؛ سرباز خاص خاص خانواده شهداء؛ سرباز اسلام؛ سرباز واقعی امام زمان علیه السلام؛ سرباز میدان جنگ هشت ساله دفاع مقدس؛ سرباز بی بی زینب کبری سلام الله؛ سرباز واقعی میدان های نبرد؛ حقیقتا تا دلتان میخواهد میتوانید از درجه اخلاص؛ عناوین سربازی را برای حاج قاسم سلیمانی بکار ببرید ؛ خودم را قانع کردم که حاج قاسم سربازی مخلص؛ فداکار؛ بی توقع؛ شجاع؛ متفکر؛برنامه ریز؛ و در یک کلمه سرباز ولایت بود؛ و البته و صد البته باید به همه‌ی دوستان ودوستداران ولایت بگوییم که برای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب اسلامی ولایت و رهبری فقط وفقط نیاز به سرباز دارد حتی با درجه‌ی سپهبدی