جارستان-معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان گفت: بررسی اطلاعات به صورت برخط و صرفه‌جویی در مدت زمان پردازش داده‌ها از مزیت‌های سرشماری اینترنتی سال ۹۵ است.

وحید طیفوری عصر امروز در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیلان با اشاره به برگزاری سرشماری اینترنتی از سوم تا ۲۴ مهرماه جاری اظهار کرد: انجام سرشماری سریع‌تر و با کیفیت‌تر از مزیت‌های سرشماری اینترنتی است.

وی به ورود و بررسی اطلاعات به صورت برخط در سرشماری اینترنتی اشاره کرد و افزود: صرفه‌جویی در مدت زمان پردازش داده‌ها از ویژگی‌های سرشماری اینترنتی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان با بیان اینکه کاهش هزینه‌های حاشیه‌ای از ویژگی سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ است، تصریح کرد: امنیت اطلاعات با استفاده از فناوری‌های رمزگذاری جدید ارتقا پیدا کرده است.

طیفوری، قابلیت انتخاب زمان را از ویژگی‌های سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن خواند و بیان کرد: ورود داده‌ها مستقل از محل جغرافیایی و تجهیز فرم‌ها به فهرست انتخاب و کدگذاری صحیح اطلاعات از موضوع‌های حائز اهمیت در سرشماری اینترنتی است.

وی بر جلوگیری از خطای ارسالی داده‌های ناقص و نادرست به صورت خودکار تأکید کرد و گفت: داشتن فضای کافی برای خانوارهای پر جمعیت در سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن مهم است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان با اشاره به وجود فایل نشانی در کشور و مطلع بودن خانوار از نشانی دقیق خود و کد پستی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵، خاطرنشان کرد: کشورهای استفاده‌کننده از روش مذکور مجهز به سیستم یونیک نشانی هستند.

طیفوری به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و یادآور شد: برنامه جامع تبلیغاتی به منظور آگاهی‌بخشی برای افزایش نرخ پاسخ انجام شده است.

وی با بیان اینکه تبلیغات مختلف رسانه‌ای و مطبوعاتی برای اجرای سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: اطلاعیه‌های رادیویی و تلویزیونی، پوسترهای تبلیغاتی در مکان‌های عمومی، ارسال نامه‌های آگاهی‌دهنده و برشورهای اطلاع‌رسانی قبل از اجرای سرشماری انجام شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان به ایجاد فضای مثبت در کیفیت و بهبود نرخ پاسخ مراجعه‌کنندگان به سایت سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: هدایای تشویقی برای خانوارها در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری فارس