جارستان-یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه هنوز این فراکسیون به طور جدی به مساله انتخابات ورود نکرده است گفت: فکر می کنم در هفته های آتی این بحث را جدی‌تر پیگیری کنیم.

عبدالکریم حسین زاده، با بیان اینکه درباره انتخابات آینده در هیات رئیسه فراکسیون امید تاکنون به صورت مختصر بحث شده گفت: اینکه برنامه ریزی دقیقی توسط فراکسیون در این زمینه انجام شده باشد هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: قطعا در این زمینه منفعل نبوده و حضور زنده و پویای خود را در مراکز استان ها بین مردم خواهیم داشت و قطعا برای این مساله هم باید برنامه ریزی دقیق و نگاه استراترژیک وجود داشته باشد اما هنوز به طور جدی به مساله انتخابات ورود نکرده ایم.

حسین زاده افزود: چه در سطح مدیریت کلان کشوری یعنی دولت و چه در سطح مدیریت شهری این دو مساله برای ما مهم است و سعی می کنیم که بی تفاوت نباشیم.

ایسنا