جارستان: بر اساس نتیجه فراخوان برنامه های پژوهشی مشترک آکادمی علوم چین (CAS) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) سال ۲۰۲۰ ، طرح مشترک دانشگاه های گیلان، صنعتی اصفهان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با موسسه اکولوژی و جغرافیای شین جیان چین با عنوان ” همایش مشترک مدیریت منابع اب و  سازگاری اکوسیستم با شرایط تغییر اقلیم” مورد تایید قرار گرفته است.

هزینه های برگزاری این برنامه بین المللی که با محوریت مدیریت منابع آب در سال ۲۰۲۰ در شهر ارومچی کشور چین برگزار می گردد، بصورت مشترک توسط CAS‌  و INSF‌ پوشش داده  می شود.

آکادمی علوم چین بالاترین موسسه آکادمیک و همچنین مرکز پژوهشی جامع علوم در کشور چین است. رویکرد این آکادمی، تعیین خط مشی ها و هدفمند کردن تحقیقات علمی، آموزشی و تربیت نیروی متخصص و بازسازی مراکز علمی تحقیقاتی است. این آکادمی دارای ۶ بخش آکادمیک، ۱۰۸ مرکز تحقیقاتی و ۴۳۰ شرکت دانش بنیان است.