جارستان-برگزاری اولین همایش عمومی حزب ندای ایرانیان حوزه شهرستان لاهیجان در روز چهارشنبه ساعت ۱۶ سالن همایشهای شهرداری لاهیجان

با سخنرانی جناب آقای سحرخیز رئیس حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان

منبع : جارستان