جارستان-محسن بیناپور:رییس سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام استان گیلان : فراموشکار نباشیم.


به گزارش جارستان عضو شورای اصلاح طلبان استان گیلان ضمن یادآوری فضای سال ۱۳۹۲ از تک تک مردم فهیم گیلان درخواست کرد که فراموشکار نباشند و سال ۱۳۹۲ را به خوبی به یادآورند و به یاد داشته باشند.
بیناپور با ارائه یک گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاسی این نکته را یادآور شدند که در سال ۹۲ تورم بیش از چهل و پنج درصد بود و بی سابقه ترین و بدترین اختلاسها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد که اگر آن اتفاقات رخ نمیداد قطعا مشکلات فعلی در کشور وجود نداشت.
عضو شورای مرکزی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام ایران با یادآوری اوضاع سیاست خارجه اینطور تشریح کردند که افتخار احمدی نژاد این بود که در جیبوتی مورد استقبال قرار میگیرد و کل سیاست خارجی در ونزئلا و چند کشور کوچک و بی تاثیر خلاصه میشد.
رییس سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام گیلان به این نکته اشاره کرد که نقد به دولت وارد است ولی نمره دولت نمره مثبتی است و اگر وزیر صنعت و معدن ، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برکنار و افرادی کارآمد جایگزین شوند دولت موفقتر خواهد بود.
مردم باید با انصاف و رجوع به سال نود و دو دولت را مورد برسی قرار دهند و نباید فراموش کنند که اگر دولت روحانی روی کار نمی آمد خطر جنگ و انزوای کامل در انتظار ایران و ایرانی بود.
محسن بیناپور به این نکته اشاره کرد که باید قدردان دولت بود که موضوع هسته ای را حل و تحریم ها را رفع نمود.
این عضو شورای اصلاح طلبان گیلان در آخر به برخی جو سازی های مطرح شده در رسانه های اصولگرا و حامی احمدی نژاد مبنی بر وجود اختلاف در جریان اصلاحات اشاره کرد و گفت در جریان اصیل اصلاحات اختلاف سلیقه وجود دارد و این اختلاف سلیقه پذیرفته شده است و این به معنی اختلاف و مشکل نیست.
جریان اصلاحات یک جریان خرد گراست و از همه مهمتر آنکه این جریان شخصی چون سیدمحمدخاتمی را دارد که در اوج مشکلات همه اصلاح طلبان از وی حرف شنوی دارند. بهتر است جریان مخالف اصلاحات، بجای پرداختن و ساختن حاشیه و شایعه برای جریان اصیل اصلاحات، به فکر پاسخگویی به مردم باشد که در دوره تلخ احمدی نژاد چه بر سر کشور آمد که اینقدر خسارت دیدیم و عقب افتادیم. اصولگرایان بجای تحلیل شرایط داخلی اصلاح طلبان بهتر است برای مردم شرح دهند که چرا اکثر اختلاسها توسط افراد این جریان بوجود می آید و چرا در بین زندانیان فسادهای مالی حتی یک اصلاح طلب واقعی مشاهده نمیشود و از همه مهمتر آنکه چرا در یک انتخابات آزاد و رقابتی اصولگرایان با آن همه قدرت و ثروت توان مقابله با اصلاح طلبان واقعی را ندارند؟

منبع : جارستان