جارستان-استاندار گیلان گفت:باید با کمک پروفسور سمیعی بتوانیم جایگاه گیلان را در بخش های علم پزشکی ارتقاء دهیم.

محمدعلی نجفی امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی که در دانشگاه گیلان برگزار شد، اظهار کرد: به سبب امنیتی که در کشور وجود دارد امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو و همچنین ۱۳ و نیم میلیون دانش آموز مشغول تحصیل شدند.

وی افزود:جای خوشحالی است که با همدلی و همیاری، شاهد حضور دانشجویان هستیم که از سنگر مدرسه وارد سنگر دانشگاه شده اند؛ دانشگاه مظهر علم و پژوهش است و یک دانشجو باید در کنار تحرک علمی، در مسائل اجتماعی و سیاسی هم پویا باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه امروز همه کشور و دنیا به وجود پروفسور سمیعی می بالد،گفت: پروفسور سمیعی همیشه یک گیلانی و رشتی خواهد ماند؛ باید با کمک ایشان بتوانیم جایگاه گیلان را در بخش های علم پزشکی ارتقاء دهیم.

نجفی بیان کرد: دانشگاه باید محل علم،خلاقیت و اندیشه های ناب باشد،برای رشد علم نیاز به اندیشه های ناب داریم. باید بیش از پیش زمینه را برای ارتباط دانشگاه با بخش صنعت فراهم کنیم.

ایسنا