همزمان با روز جهانی کودک اولین جشن خیریه در بیمارستان هفده شهریور رشت برگزار شد.

جارستان_ صبح امروز به مناسبت روز جهانی کودک، با همراهی تیم مدیریتی بیمارستان هفده شهریور با همکاری گروه خیریه، در راستای ایجاد روحیه و نشاط، جشن روز جهانی کودک در بیمارستان هفده شهریور رشت برگزار شد.

این جشن با اجرای برنامه‌های شاد شامل قصه گویی، نمایش، مسابقه، اجرای برنامه‌های انگیزشی و اهداء هدیه همراه بود.

گفتنی است: روز کودک روزی است که به افتخار کودکان انتخاب شده است. کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، روز‌های متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده‌اند؛ در ایران نیز ٨ اکتبر برابر با ١۶ مهر، به نام روز کودک نامگذاری شده است./وب دا