چهارمین کنفرانس علمی بین المللی کشورهای حوزه خزر با عنوان ” موضوعات ضروری پزشکی مدرن” توسط دانشگاه علوم پزشکی آستراخان روسیه برگزار می شود.

جارستان_ چهارمین کنفرانس علمی بین المللی کشورهای حوزه خزر با عنوان ” موضوعات ضروری پزشکی مدرن” توسط دانشگاه دولتی پزشکی آستراخان روسیه در  روزهای دوم و سوم آبان ماه سال جاری( ۲۴ و ۲۵ اکتبر) برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شماره ۳۳۲۵۵۰۵۶-۰۱۳ تماس حاصل نمایید./ وب دا