جارستان-فرماندار بندرانزلی گفت:اطلاعات ثبت‌ شده در سرشماری تنها برای مرکز آمار بوده و ربطی به یارانه‌ها ندارد و انتظار می‌رود اطلاعات را دقیق ارائه دهند.

مهندس عبدالصمد صفرنژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،با بیان اینکه مقام معظم رهبری به خوبی اهمیت سرشماری را مطرح کردند،گفت:پایه تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمار و اطلاعات است و همه برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت،میان‌مدت و بلند مدت بر اساس سرشماری است.

فرماندار با تأکید بر اینکه اعتباراتی که به شهرستان داده می‌شود بر اساس آمار و اطلاعات جمعیتی بوده،تبیین کرد:انتظار می‌رود آحاد مردم اطلاعات دقیق را به آمارگیران دهند و همچنین آمارگیران با دقت بالایی آمار را ثبت کنند.

این مسئول با بیان اینکه عنوان سرشماری نفوس و مسکن کاملا واضح و روشن است،گفت:اطلاعات ثبت‌ شده تنها برای مرکز آمار بوده و ربطی به یارانه‌ها ندارد و انتظار می‌رود اطلاعات را دقیق ارائه دهند.

وی تصریح کرد:به منظور خدمات‌دهی مطلوب و جذب اعتبار بیشتر متناسب با جمعیت شهرستان نیاز به اطلاعات به روزی داریم که سرشماری نفوس و مسکن برای شهرستان در جذب اعتبارات بسیار حیاتی بوده و از همه مردم و نهادهای دولتی،سازمان‌ها و کارکنان ادارات خواست تا نهایت همکاری را با آمارگیران نفوس و مسکن شهرستان داشته باشند.

صفرنژاد با بیان اینکه سرشماری مبدا برنامه ریزی و نظم در مدیریت کشور است،از همگان خواست تا با همکاری با مسئولین سرشماری به خدمات رسانی بهتر خادمین مردم در دولت کمک کنند.

ایسنا