جارستان-مسعود کاظمی آخرین رئیس شورای چهارم شهر رشت شد.


جارستان- منطقه گیلان، بیش از ۲۰ روز از پایان کار ریاست سال سوم شورای شهر رشت می گذرد و چندین  جلسه شورا در راستای انتخاب ریئس شورای شهر رشت به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضاء کنسل شد و در نهایت با اتمام حجت فرماندار رشت مبنی بر اینکه اگر در این جلسه رئیس شورا مشخص نشود از راه قانون عمل خواهیم کرد خلاصه با ریاست عیسی مهدوی و با حضور حداکثری اعضاء شورا این ماجرا ختم به خیر شد و مسعود کاظمی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

در این جلسه  فرانک پیشگر و مسعود کاظمی برای ریاست شورا کاندیدا شدند که مسعود کاظمی ۸ رای و  پیشگر ۷ رای کسب کردند و در نهایت مسعود کاظمی به عنوان رئیس شورای شهر دوره چهارم انتخاب شد.

در این جلسه مظفر نیکومنش و محمود باقری کاندیدا نائب رئیسی شورا  شدند که در نهایت مظفر نیکومنش با ۸ رای نائب رئیس شورا شد.

به گزارش ایسنا، تنها محمدحسین واثق کارگرنیا برای خزانه داری  ثبت نام کرد که با ۱۴ رای لازم را بدست آورد و همچنین حجت جذب و فرهاد شوقی نیز نامزد منشی اول و دوم بودند که فرهاد شوقی با ۱۵ رای و حجت جذب با ۱۳ رای به ترتیب منشی اول و دوم شورا شدند.

منبع : ایسنا