جارستان

🔵اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان استان گیلان

⏹تعداد اعضای این شورای ۴۲ نفر هستند.

⭕اعضای حقوقی

۱🔹️ حسن موسوی فر
۲🔹️ اسحاق راستی
۳🔹️ احمد رمضانپور نرگسی
۴🔹️ سروش اکبرزاده
۵🔹️ غلامرضا مقدسی
۶🔹️ حسن ایزدی
۷🔹️ سهیلا مدارایی
۸🔹️ محسن بیناپور خطبه سراء
۹🔹️ سارنگ حسن پور
۱۰🔹️ فریبرز ستوده
۱۱🔹️ سهیل سجودی
۱۲🔹️ اسماعیل محمدی خواه
۱۳🔹️ زهرا بوذری
۱۴🔹️ عبدالغفار یوسفی
۱۵🔹️ ژیلا طبسی
۱۶🔹️ ژاله حساس خواه
۱۷🔹️ جمشید رسایی
۱۸🔹️ ریحانه میرحبیبی
۱۹🔹️ غلامرضا مدبری فر
۲۰🔹️ مازیار صیادی
۲۱🔹️ پویا قلیپور
۲۲🔹️ فرشاد شریفی
۲۳🔹️ کامران احمدیان
۲۴🔹️ احمد مرادی
۲۵🔹️ فرهام زاهد
۲۶🔹️ عبدالرضا ابراهیمی
۲۷🔹️ علی سیفی

⭕اعضای حقیقی انتخاب شده از طرف دبیران احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان گیلان

۱/ رضا صالح جلالی
۲/ محسن باقری
۳/ فیاض زاهد
۴/ غلامحسین بخشی
۵/ محمد ذالفی
۶/ کیان پوررهنما
۷/ محمود حسنی پور
۸/ سکینه گلبندی
۹/ فروزان اجتماعی
۱۰/ سیداحمد حسینی
۱۱/ هرمز ربانی
۱۲/ احمد یوسفی
۱۳/ منصور صوفی
۱۴/ عظیم مدبری
۱۵/ حسن رجیعون