ارسلان زارع با بیان اینکه باید برای رسیدن به توسعه پایبند به قانون و برنامه باشیم گفت: نباید تصمیمات و برنامه‌ها جنبه تزئینی داشته باشد زیرا در این صورت توسعه‌ای به‌وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به ایجاد تغییراتی در سند آمایش گیلان برای هماهنگی با برنامه ششم توسعه تصریح کرد: یکی از مشکلات آمایش برنامه ریزی های کوتاه مدت بود در انتخاب پروژه‌ها بود که این مشکل حل شده است.
سرپرست استانداری گیلان با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای فعلی گیلان کامل نیست تصریح کرد: سال‌های زیادی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران روی این برنامه‌ها کار کردند لذا باید این برنامه‌ها مبنای تصمیمات مدیران استان باشند.
زارع با بیان اینکه تنظیم پروژه‌ها بایستی بر اساس ظرفیت‌های بودجه‌ای ملی و اسناد توسعه گیلان باشد افزود: توسعه حمل و نقل عمومی، تکمیل شبکه ریلی و آزادراه و توسعه بنادر متناسب با سند چشم‌انداز توسعه و طرح آمایش گیلان است.
محمدعلی محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: برنامه آمایش گیلان در مرداد ۹۷ به پایان رسید و ضرورت داشت بین برنامه آمایش و برنامه ششم از لحاظ اجرا هماهنگ‌سازی داشته باشیم و بر اساس قانون، وظیفه شورای برنامه‌ریزی بررسی و تصویب برنامه‌های استان گیلان است.
محمدی با انتقاد از عدم اجرای برنامه‌های طرح آمایش استان گیلان خواستار تسریع در اجرای این طرح ها شد.