آقای ذاکری دلیل غیبت شما در جلسه امروز شورا چه بود؟آیا در مشهد تشریف داشتید؟


خیر من از دیروز در رشت هستم. واقعیت این است که شورای شهر رشت در شرایط خوبی قرار ندارد و اینکه به مردم بگوییم شرایط گل و بلبل است فقط مخفی کردن واقعیت است. به جلسه نرفتم چون همانطور که در جلسه قبل به طور واضح گفتم به دنبال هیچ سمت و عنوانی در شورا نیستم اما شیوه مدیریتی را که حتی یک بارمِن باب مشورت با من تماس نگرفته اند نمی پذیرم.


جلسه شورا به خاطر تاخیر در حضور لغو نشده بلکه نشانه ای برای تصحیح روند جاری بوده است.


-نظر شما در مورد انتصابات و عزل و نصب ها در شهرداری رشت چیست؟


بارها گفته ام که انتخاب افراد حق قانونی شهردار است اما به نظر من عزل و نصب های شهرداری نه از داخل و بر اساس آیین نامه و قضاوت عملکرد مدیران بر اساس چارچوب های فنی، که با توصیه های برخی از شورا نشینان و با فشار افرادی خارج از شهرداری صورت می گیرد.


شنیده های من خبر از عزل مدیری به علت اصرار بر اجرای قانون و خودداری از اطاعت محض در برابر برخی دارد که در صورت صحت آقای شهردار باید پاسخگو باشند و من نگران شکل گیری شبکه فساد برنامه ریزی شده در شهرداری وشورا هستم.


-شاهد تاخیر در پرداخت حقوق هستیم در این باره نظری دارید؟


به مصاحبه آقای شهردار رجوع کنید که فرمودند ۱۲۰ میلیارد تومان احصا کرده اند!ببینید این پول کجاست که نتوانسته اند حقوق را پرداخت کنند.
فعلا که شاهد ثبت پروژه های سرمایه گذاری زمان نصرتی توسط ایشان به عنوان عملکرد خود هستیم و جز چند مصاحبه در حوزه اجرایی نیز نه برنامه و نه گزارش عملکرد خاصی راشاهد بوده ایم.


از ابتدا هم به همین علت به ایشان رای ندادم که معتقد بودم در حوزه اجرا در خود شهرداری رشت حداقل ده نفر توانمند تر از ایشان وجود دارد.
به هر حال از حداکثر توان نظارتی خود به عنوان عضو شورا برای پیگیری این موضوع استفاده خواهم کرد هر چند که این روزها ارتباطات پیچیده ای در حال مدیریت شهرداری رشت هستند.