جارستان-عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: کارگروه تعیین ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری روز یکشنبه با [رئیس دولت اصلاحات] جلسه داشتند و نتیجه بررسی‌های خود را از سوی آیت‌الله موسوی‌تبریزی به ایشان ارائه دادند.علی صوفی، درباره ادامه فعالیت شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسه اخیرشان در روز یکشنبه مصوب کردند که در انتخابات در قالب تشکیلات شورای‌عالی سیاست‌گذاری فعالیت کنند.این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: تا جایی که خبر دارم کارِ کارگروهی که مسئول بررسی شخصیت‌های حقیقی شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود، تمام شده و کارگروه منتظر نظر [رئیس دولت اصلاحات] است.صوفی افزود: قرار شد این کارگروه در رابطه با تعیین ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری کند درحال‌حاضر هم این کارگروه نظر خود را به ایشان ارائه داده و ان‌شاءالله تا هفته آینده این بحث تمام می‌شود.او با اشاره به اینکه هفته آینده ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری برای انتخابات سال آینده مشخص می‌شود، عنوان کرد: در جلسه اول شورای‌عالی هم رئیس و هیأت‌رئیسه آن انتخاب می‌شوند. عضو شورای مشورتی درباره تشکیل کارگروهی با ریاست نجفی و برای انتخابات شورای شهر در سال آینده گفت: این کارگروه درباره بررسی انتخابات شوراها تشکیل نشد بلکه درباره ساختار شورا بود و طرحی پیشنهاد شد که عمدتا به ساختار شورای شهر تهران مربوط می‌شد که بررسی این مسئله به نجفی ارجاع شد.او افزود: تصمیم درباره دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری با شورای‌عالی سیاست‌گذاری است و به‌زودی جلسه مشترک شورای‌عالی سیاست‌گذاری با شورای مشورتی تشکیل می‌شود تا ترکیب شورای مذکور مشخص و اعلام شود.عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: تشکیل جلسه مشترک با شورای مشورتی به معنای آغاز فعالیت شورای‌عالی سیاست‌گذاری درباره انتخابات خواهد بود.او درباره ریاست شورای‌عالی گفت: احتمال تغییر رئیس شورای‌عالی وجود ندارد و حتما دوباره آقای عارف برای ریاست شورای‌عالی انتخاب خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اینکه آیا قرار است شورای‌عالی سیاست‌گذاری جلسه‌ای با آقای روحانی داشته باشد، بیان کرد: فعلا در این مورد برنامه‌ای نداریم اما شاید در ادامه، برنامه دیدار با آقای روحانی هم وجود داشته باشد اما در نهایت تصمیم نهایی در شورای‌عالی گرفته می‌شود. در این راستا قطعا با آیت‌الله هاشمی هم درباره موضوع مهمی مثل انتخابات نشست خواهیم داشت.

روزنامه شرق