جمیل حق پرست دراین گزارش با اشاره به اینکه بیمه زنان خانه دار بعنوان یکی از گروههای تحت پوشش ، از طریق انعقاد قرارداد مشاغل آزاد با سه نرخ مختلف امکانپذیر است افزود : بستر اولیه برای این بیمه از آذرماه سال ۸۷ فراهم گردید و طی ۱۰ سال از گذشت آن در حال حاضر بیش از ۲۶۰۰۰ بانوی گیلانی درزمره بیمه شدگان این گروه میباشند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه طی ۵ سال نخست اجرای این بیمه تا سال ۹۲ ، شمار افراد تحت پوشش تنها ۵۹۴۲ نفر بود اظهار داشت : بدنبال اطلاع رسانی ها و آگاهی بخشی جامعه هدف و نظر به فرهنگ غنی زنان گیلانی در زمینه جایگاه و اهمیت بیمه های اجتماعی در ۵ ساله دوم طی شده بیش از ۲۰ هزار نفر به جرگه استفاده کنندگان از این نوع بیمه پیوستند .

ایشان ، استفاده از ظرفیتهای مجموعه های مختلف از قبیل مشاورین بانوان ، تشکلها و مجامع مربوط به امور زنان و تولید کلیپ ها و اطلاع رسانی های مناسب از تعهدات و خدمات این بیمه را از دیگر عوامل استقبال و رشد روزافزون جذب بانوان در بیمه زنان خانه دار برشمرد .

خاطر نشان میسازد تامین اجتماعی استان گیلان با سهمی دوازده درصدی از مجموع بیمه شدگان مذکور در سطح کشور از استانهای پیشتاز در این بخش قلمداد میگردد .